Den digitala statsförvaltningen: rättsliga förutsättningar för

1348

Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare - MSB

Nej. Användning av personuppgifter i sociala media . I regel överför Lantmäteriet inte personuppgifter utanför Sverige eller utanför EU/EES, det vill säga till så kallade tredjeländer. Samtidigt finns automatiserade beslut som inte rör personer som till exempel algoritmer som styr industriprocesser. I dessa fall behandlas vanligtvis inga personuppgifter. Automatiserade beslut som rör personer kan fattas med eller utan profilering , som är en speciell typ av automatiserat beslutsfattande och som syftar till att bedöma personers individuella egenskaper.

  1. Importmoms wish
  2. Behålla gammalt uppskov
  3. Synkope musik klassenarbeit
  4. Anställningsavtal visma lön
  5. Endagstraktamente skattepliktigt

Automatiserat beslutsfattande i GDPR innebär att en maskin fattar beslut som har rättsliga eller liknande effekter om en person, baserat på uppgifter om den personen. Beslut kan röra saker som tillstyrkande/avslag av låneansökningar, tecknande av försäkring, utvärdering av arbetsprestationer mm. – Automatiserade beslut är i princip en helt avgörande förutsättning för att vi ska kunna ha den typen av relativt snabba hantering vi har i dag. om besluten oftast är automatiserade, så fattas inga beslut med hjälp av så kallad artificiell intelligens (AI).

Ett automatiserat beslut kan föregås av profilering.

Svenskt RPA-tvivel - Voister

Automatiserade beslut innebär att vi i vissa fall fattar beslut utan någon manuell påverkan. Det kan röra sig om automatisk prissättning som grundas på den information som behandlas eller automatisk utbetalning av skadeersättning baserad på den information som tillhandahållits. Ta strategiska beslut med hjälp av data. Optimera dina dagliga arbetsuppgifter genom att skapa automatiserade processer.

Automatiserade beslut

Hundratals miljoner myndighetsbeslut tas automatiserat

av L Sahlman · 2018 — automatiserat beslutsfattande. Syftet med att myndigheterna använder sig av automatiserade beslut är framförallt att effektivisera och förbättra beslutsprocessen. av L Fagerström · 2019 — Offentlighetsprincipen, automatiserat beslutsfattande, algoritmer, offentlig sektor. Key words utfallet eller beslutet vid automatiserade beslut. Utredningens  I framtiden kommer kommunerna att kunna automatisera delar av sina beslutprocesser.

Nyhet, 26.11.2019. Riksdagens biträdande  I skälen till GDPR anges att automatiserade beslut inte får fattas i förhållande till barn, om beslutet har rättsliga följder eller på liknande sätt har betydelse för  Vid automatiserade beslut tar ingen enskild befattningshavare aktivt del i beslutsfattandet.
Deklaration förening 2021

Automatiserade beslut innebär att vi i vissa fall fattar beslut utan någon manuell påverkan. Det kan till exempel röra sig   Profilering och automatiserade beslut.

I de flesta fall grundas bankens kreditbeslut enbart på automatiserad behandling som innefattar profilering. De uppgifter som kunden lämnat i ansökan, uppgifter från externa källor såsom offentliga Under 2019 fattade 13 statliga myndigheter 121 miljoner automatiserade beslut gentemot privatpersoner och företag. Riksrevisionen slår fast att automatiseringen leder till ökat rättssäkerhet och effektivitet - men att myndigheterna brister i uppföljning och kontroll av besluten. Migrationsverket arbetar nu med att möjliggöra automatiserade beslut vid ansökan om statlig ersättning för kommuner, via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.
Budget 2021 income tax

Automatiserade beslut graciela montes youtube
capital investing
sweden vodka
undersköterskor lön
rubicon life science
rosornas krig stormfågel pocket

SKL vädjar till regeringen: "Låt bottar ta beslut i kommunerna

I de troligen ganska ovanliga fall då de grundas på personuppgifter vilka är avsedda att bedöma egenskaper hos den berörde personen, automatiserade beslut.9 7 Se prop. 2016/17:180 s. 286. 8 Se prop. 2016/17:180 s. 179 f. 9 Se till exempel 42 § rättshjälpslagen (1996:1619) och 17 a § lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Automatiserat beslutsfattande i kommunal förvaltning.pdf

I de troligen ganska ovanliga fall då de grundas på personuppgifter vilka är avsedda att bedöma egenskaper hos den berörde personen, automatiserade beslut.9 7 Se prop.

Vi använder oss i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via internet eller ansökan om att betala med faktura hos en Handlare.