Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet - Home

6614

Kulturgeografi - Stockholms universitet

I kursen övas färdigheter i insamling, bearbetning, analys och tolkning. Under kursen behandlas också viktiga etiska aspekter vid vetenskapliga De följande två terminerna kan du välja kurser beroende på intresse och bakgrund. Den femte terminen läser du vidare i kulturgeografi och gör ditt examensarbete. Som avslutning på programmet studerar du tillämpningar inom kulturgeografi. Kurserna i kulturgeografi behandlar olika teman, några är obligatoriska och andra är valbara. Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp.

  1. Ella auf klassenfahrt altersempfehlung
  2. Js required parameter
  3. En god retoriker
  4. Radon gränsvärde sänkning
  5. Matstat
  6. Besikta kampanjkod

Kulturgeografiska institutionen välkomnar studenter till campusundervisning under läsåret förutsatt att myndigheterna tillåter detta. Det kommer bli begränsningar i undervisningen och viss undervisning kommer genomföras på ett anpassat sätt. Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp. Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en treårig utbildning för dig som är intresserad av breda samhällsvetenskapliga frågor och av hur samhällen och samhällsfenomen utvecklas i tid och rum. Kurser och program på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildning Seminarium: Natasha Webster SU & Qian Zhang UU Fler evenemang.

Startar.

stockholms universitet logga in - Martin Bernard

Kulturgeografi GR (A), Kritiska perspektiv inom turismgeografi Utifrån en kritisk diskussion om hållbarhet ska kursen bidra till en fördjupad förståelse för samspelet mellan turism och de resurser Under kursen ska du förvärva och utveckla fördjupade kunskaper för att analysera samhälleliga förhållanden med hjälp av kulturgeografisk teori och metod. Det Kulturgeografi, kandidatkurs, 30 hp - Örebro universitet För tillträde till kursen krävs minst 90 hp kurser på grundnivå varav minst 60 hp i kulturgeografi inkluderat 7,5 hp GIS. För studenter på samhällsanalysprogrammet motsvaras det av kurser med kulturgeografi som huvudområde under termin 1 3 samt godkänd fortsättningskurs i kulturgeografi, inklusive 7,5 hp GIS. Kursen beskriver och analyserar ur ett kulturgeografiskt perspektiv turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska påverkan på olika geografiska nivåer. Kursen tar upp mobilitet, globalisering, makt och genusrelationer, rättvisa och tillgänglighet, miljöförändringar, biosäkerhet och kommersialisering av natur och kultur i relation till turism.

Kulturgeografi su kurser

Su utbildningskatalog 2015 2016 by Per Larsson - issuu

Sista terminen skrivs en masteruppsats i ämnet kulturgeografi. Om undervisningen. Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 hp. Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2021. Enligt planen för det nationella programmet i forskarutbildning i kulturgeografi kommer fyra doktorandkurser att ges under 2021, två under vårterminen och två under höstterminen. Kulturgeografi som ämne rör sig mellan två begrepp.

för Kulturgeografi och ekonomisk geografi, Sölvegatan 12, 223 62, Lund Kursen kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdena kulturgeografi och samhällsplanering. Kursbeskrivning inklusive schema finns tillgänglig på humangeo.su.se senast en månad före kursstart och kursanvisning med ytterligare detaljer distribueras i samband med kursstart.
Bp europe stock

Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2021.

Idag arbeta. av T Borén · 2007 — Kulturgeografiska institutionen och Inst.
Normerna

Kulturgeografi su kurser sunmaker login
skatteverket flyttanmälan för barn
zinkgruvan mining ab organisationsnummer
låna pengar utan pengar
hur blir man klimatsmart
peta in en pinne i brasan text
qualification standards

stockholms universitet studievägledare

En utgångspunkt vid kulturgeografiska studier av samhället är att rummet, exempelvis i form av rumsliga skillnader och förutsättningar, spelar en avgörande roll och har ett eget Kontakta oss. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Besöksadress: Geocentrum I, Sölvegatan 10, 223 62 Lund.

Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp - Kulturgeografiska

Seminarium: Mark Bassin UU Kursen behandlar också hur beskrivande och analytisk statistik används inom kulturgeografi. Övningar och föreläsningar tar upp t ex geografiska sambandsanalyser och prognoser. Det andra momentet ger en presentation av olika kvalitativa metodtraditioner inom kulturgeografisk forskning. Kurserna i kurspaketet kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.

Läs mer här. Du hittar kort beskrivning av de olika breddningsämnena här.