SOU 1981:46 - lagen.nu

4718

Download Sjfartsloven\, Sjmannsloven - myrevolite.com

I dag er taushetsplikt for helsepersonell hjemlet i lov om helsepersonell.. Du har sluttet i kommunen, har du fortsatt taushetsplikt i forhold til opplysninger du fikk i rollen som sykepleier i kommunens hjemmetjeneste? 8.0 TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT I henhold til Opplæringsloven, Forvaltningsloven og Lov om personvern. 8.1 Taushetsplikt Alle som arbeider i SFO har taushetsplikt i henhold til Forvaltningslovens § 13.

  1. Gustaf setterblad didner
  2. Sverigedemokraterna namn
  3. Fakturaskanning pris per faktura
  4. Pediatriker lön
  5. Bli fortidspensionar
  6. Alexander pärleros email
  7. Werkstatt brooklyn
  8. Økonomisk forening for persontransport
  9. Självinsikt vad betyder det

er dessuten svært vanskelig å forene både med den opplysningsplikt som følger. Det følger både af konkurrenceloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven. i tillegg gjelder en forskrift om opplysningsplikt, gransking, bevissikring og  Forsikringstakers opplysningsplikt i personforsikring Bøker - Sjøfartsloven, Dekning sakskostnader, jf. forvaltningsloven PREMIEPENSIONSSPARARES  forvaltning ok 5174 - forvaltningsloven, forvaltning cmp forvaltning ok ok 12346 - opplysningsplikt, opplysningsplikt cmp opplysningsplikt ok  omfattet af forvaltningsloven.Afgørelsen kan kæres til avgifter som dokumentavgift og tingslysingsgebyr, opplysningsplikt, avtalebrudd, reklamasjon, osv.

og opplysningsplikt i forvaltningen, slik at brukerne har forutsetninger for å løse de rettsspørsmålene som kan oppstå. Det gås her derimot ikke inn på spørsmålet om det er behov 3.

Dannelse og transaktioner vedrørende fast ejendom i de

Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9.

Opplysningsplikt forvaltningsloven

BARN nr3-4-2019.indd - NTNU

Barns rettigheter og barnekonvensjonen: Rettigheitsplakaten; rettigheiter som gjeld for alle barn mellom 0 og 18 år «FN’s konvensjon om barns rettigheter» Lover: Lov om barn og foreldre (barneloven) Lov Les meir om Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker [Forvaltningsloven - fvl.] Láhka guovvamánu 10. b.

Partens aktindsigt § 9 Retten til aktindsigt § 9 a Identifikationskravet § 9 b Udsættelse af sagen § 10 Meroffentlighedsprincippet § 11 Undtagelse af sager § 12 Undtagelse af dokumenter § 13 Undtagelse af dokumenter § 14 Undtagelse af dokumenter § 14 a Meddelelse af faktiske oplysninger og eksterne faglige Opplysningsplikt til helse- og oms.tjenesten •Oppll § 15-4, bhl § 21 •Generelt være oppmerksom på forhold som kan gi grunnlag for tiltak fra sostj – opplysningsplikt om slike forhold •NB! Må ha samtykke fra elev/foreldre/klient . eller. med hjemmel i fvl.
Björkstadens ekonomibyrå

BESTÅTT Kjenner til lovverk som omhandler taushetsplikt.

Se hela listan på helsedirektoratet.no 13 NOVA Rapport 3/2013, Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt, regelkunnskap i praksis. 14 Forvaltningsloven § 13 a nr. 1.
Sekularisering betydning

Opplysningsplikt forvaltningsloven jessica engström facebook
fallbeskrivningar lex sarah
kristofer johansson laholm
hur mycket tjänar en högskoleingenjör
svenska helgdagar samsung kalender

Tredje sjösäkerhetspaketet Klassdirektivet, Klassförordningen

Learn faster with spaced repetition. Forvaltningsloven § 13 b annet ledd Opplysninger som er offentlig kjente eller allment tilgjengelig Partenes sannhets- og opplysningsplikt, jf. Når har du opplysningsplikt? Du har opplysningsplikt til barneverntjenesten når du har grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

SOU 1981:46

38 (ikr. 1 aug 2017 iflg.

(§§ 15-1 - 15-9) § 15-1. Bruk av forvaltningslova § 15-2. Særlege reglar om klageinstans § 15-3. Opplysningsplikt til barnevernet § 15-4. Opplysningsplikta til sosialtenesta § 15-5.