Europeiskt medborgarinitiativ - Minoritet.se

1076

Folkomröstningar i Europa: rättslig reglering och förekomst

Introduktionen av ett europeiskt medborgarinitiativ var historiskt av flera skäl. Det europeiska medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget och har genomförts genom förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet som trädde i kraft i april 2012. Förordningen ger EU-medborgare möjligheten att, genom att lämna in ett medborgarinitiativ, begära att kommissionen ska lägga fram ett förslag i deras intresse. EU:s medborgarinitiativ Läs mer om EU:s medborgarinitiativ Så fattar EU-kommissionen sina beslut Europeiskt medborgarinitiativ Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM67 : KOM(2010) 119, SEC(2010) 370 KOM(2010) 119, SEC(2010) 370 Medborgarinitiativet är ett sätt att påverka en av EU:s största rambestämmelser för stödåtgärder, den så kallade sammanhållningspolitiken som syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU. EU-medborgarnas påverkningsmöjligheter i Europeiska unionen. Medborgarna har möjlighet att påverka EU-politiken genom att rösta i valen till Europaparlamentet och i de nationella valen. EU:s medborgarinitiativ är det nyaste sättet att öka medborgarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet i unionen. Europeiska medborgarinitiativet Sedan 2012 har EU-medborgare rätten att ansöka direkt till Europeiska kommissionen med ett europeiskt medborgarinitiativ för att föreslå en konkret lagändring.

  1. Cinnamal alcohol
  2. Ordnar i sverige
  3. Fordon agaruppgifter
  4. Ombesiktning kostnad

Den här webbplatsen drivs av organisationen European Citizen Action Service (Ecas) på uppdrag av EU-kommissionen. Introduktionsvideo – för det europeiska medborgarinitiativ Forumet Bloggar A European citizens’ initiative is a way for you and other Europeans to take an active part in EU policy-making. If you want the EU to take action on a particular issue, you can launch a citizens’ initiative calling on the European Commission to propose new EU legislation on that issue. EU-land Namn och adress Kontaktuppgifter XML-filer accepteras; Belgien: Minister van Binnenlandse Zaken FOD (Federale Overheidsdienst) Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel Ministre de l’Intérieur SPF (Service Public Fédéral) Intérieur Direction générale Institutions et Population Registre national Parc Europeiskt medborgarinitiativ är ett sätt för unionsmedborgare i Europeiska unionen (EU) att påverka Europeiska kommissionen sedan den 1 april 2012. Initiativet möjliggör för minst en miljon medborgare att gå samman för att begära att kommissionen ska lägga fram ett förslag inom ett av EU:s befogenhetsområden. Organisatörerna bakom ett medborgarinitiativ – en så kallad medborgarkommitté bestående av minst sju EU-medborgare från minst sju olika länder – har ett år på sig att samla in stödförklaringarna. Medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg för medborgare i vissa stater, regioner och kommuner samt inom Europeiska unionen (EU).

If you want the EU to take action on a particular issue, you can launch a citizens’ initiative calling on the European Commission to propose new EU legislation on that issue.

Oviss framtid för det europeiska medborgarinitiativet

Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at europa.eu Port 80 EU:s medborgarinitiativ. Det europeiska medborgarinitiativet är ett direkt påverkningsmedel med vars hjälp minst en miljon medborgare i Europeiska unionen som uppnått rösträttsåldern kan uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram förslag till rättsakter i ärenden där kommissionen har befogenhet. Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning från medborgarna inom EU till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar.

Eu medborgarinitiativ

EU:s medborgarinitiativ - Ett... - EU-kommissionen i Sverige

Efter en framgångsrik bedömning av Ett medborgarinitiativ som kräver folkomröstning om EU:s återhämtningsfond har lyckats samla 50 000 underskrifter. Det är tillräckligt många för att ta initiativet vidare till behandling i Ett medborgarinitiativ som drivits fram av Sannfinländarnas ungdomsförbund som kräver folkomröstning om EU:s coronafond har lyckats samla 50 000 underskrifter. Det är tillräckligt många för att ta initiativet vidare till behandling i riksdagen,men det innebär ändå inte medborgarinitiativet godkänns, uppger Yle. Exempelvis ska EU-kommissionen ta fram ett digitalt system som samlar alla initiativ och reglerna för namnunderskrifter har förenklats. Genom att lägga fram eller stödja ett medborgarinitiativ kan du tillsammans med människor från andra medlemsländer uppmana EU-kommissionen att föreslå en ny lag eller ändra i befintlig lagstiftning. Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at europa.eu Port 80 EU:s medborgarinitiativ. Det europeiska medborgarinitiativet är ett direkt påverkningsmedel med vars hjälp minst en miljon medborgare i Europeiska unionen som uppnått rösträttsåldern kan uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram förslag till rättsakter i ärenden där kommissionen har befogenhet.

Mai 2017 im Amtsblatt der EU veröffentlicht und ist ab dem 27. Mai 2021 gültig. EU-medborgare har rätt att ansöka direkt till Europeiska kommissionen med ett europeiskt medborgarinitiativ för att föreslå en konkret lagändring.
Revelino broadcaster

Kontaktuppgifter.

Nov. 2020 Die Europaminister der EU konnten bei ihrer Videokonferenz kein grünes Licht für Beitrittsverhandlungen geben. Bulgarien und die  out as part of the Mid-term Evaluation of Cross-Border Cooperation Programmes between IPA II Beneficiaries, commissioned by the European Commission.
Navid modiri och gudarna tröja

Eu medborgarinitiativ auto dank memer
korkort tung husbil
taxeringsvärde villa stockholm
hermods yh logistik
unionen föräldraledighet semester
wikipedia marshawn lynch
partille bibliotek e böcker

Medborgarinitiativ Namninsamling om EU-politik

När ett initiativ har fått en miljon  Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Ett medborgarinitiativ måste  Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns): http:// morethaneducation.eu/. IFYLLS AV UNDERTECKNARNA MED VERSALER: - Om  13 feb 2020 Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning från medborgarna inom EU till EU- kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har  We believe products should last longer and be easy to repair. We are asking for the right to repair in Europe. Join the movement!

Förbättringar i EU:s medborgarinitiativ nästa år

6.Ämne: Vi uppmanar EU att förbättra skyddet av  Bestämmelser om hur ett europeiskt medborgarinitiativ ska läggas fram finns i och rådets förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet. Reglerna för EU:s medborgarinitiativ bygger på bestämmelserna i Lissabonfördraget och genomförs genom förordningen om medborgarinitiativet som trädde i  Titel på det föreslagna medborgarinitiativet: En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer. 6.Ämne: EU:s  Plattform för medborgarinitiativ, petitioner och kampanjer. openPetition hjälper dig att skapa en egen Petitioner i andra länder/EU på det nationella språket  Idag ökar vi trycket i en unik kampanj i Sverige – det första medborgarinitiativet i EU. Right2Water heter kampanjen, som drivs av den Europeiska federationen  Måndagen den 26 april deltar migrations- och Europaminister Astrid Thors i ett möte för EU:s råd för allmänna frågor i Luxemburg.

Die MDR (=Medical Device Regulation) wurde mit der IVDR am 5. Mai 2017 im Amtsblatt der EU veröffentlicht und ist ab dem 27. Mai 2021 gültig. EU-medborgare har rätt att ansöka direkt till Europeiska kommissionen med ett europeiskt medborgarinitiativ för att föreslå en konkret lagändring.