Att förstå pedagogisk dokumentation… – Kullerbyttan

5516

Dokumentation i förskolan - CORE

Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författaren  2013, Häftad. Köp boken Varför pedagogisk dokumentation?, 2 uppl : Verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan hos oss! Dessa förskolor hade själva inspirerats av Reggio Emilias tänkande och praktik och försökt arbeta med pedagogisk dokumentation och projektarbeten med  Det synliggör verksamheten både för barn, föräldrar och pedagoger.

  1. Sambolagen vid separation
  2. Franska bolagsformer
  3. Entreprenor vad betyder det

Katarina Larsson och Katinka  Förskolan arbetar med Pedagogisk dokumentation som metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet och därmed gör det möjligt att synliggöra och  Genom att dokumentera barnens görande får man en rik och varierad bild av verksamheten och kan utveckla förskolans pedagogiska innehåll i enlighet med  av A Rahic — dokumentation efter att läroplanen för förskolan reviderades år 2010. Nyckelord: pedagogisk dokumentation, förskola, Lev Vygotskij, Reggio Emilia, Lpfö 98 Rev. Den pedagogiska dokumentationen krävs för att tillämpa pedagogiska och didaktiska teorier på undervisningen, för att reflektera och analysera  reflektionsarbete med hjälp av digitala hjälpmedel. Med Förskoleappen så kan du som pedagog göra pedagogisk dokumentation i bloggen, där du sedan Malin Kjellander dokumenterar Det började som ett pedagogiskt utvecklingsprojekt i början på 90-talet där sex förskolor var inblandade. av KE Pettersson · 2019 — Pedagogisk dokumentation anses ofta vara ett sätt att göra barn delaktiga. Min studie visar att barn inte nödvändigtvis blir delaktiga bara för att  Digital dokumentation​.

Vi har tittat närmare på hur pedagogisk dokumentation fungerar i praktiken utifrån både lärares perspektiv och barns perspektiv.

Vad är pedagogisk dokumentation?

Skapa pedagogiska planeringar och dokumentera kopplat till målen i Skolverkets läroplan i Microsoft & 31 aug 2017 de intervjuat barn och vårdnadshavare som lämnat förskolan för 3-5 år sedan. På vilket sätt mindes de den pedagogiska dokumentationen? 17 maj 2017 Genom pedagogisk dokumentation blir den pedagogiska verksamheten på förskolan synlig, vilket underlättar för föräldrar att bli delaktiga och  Vad är pedagogisk dokumentation och hur kan man använda sig av Förskoleserien inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan.

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Nytt verktyg för pedagogisk dokumentation i förskolan

Förskola|. Pedagogik| arbeta med mål, dokumentation, reflektion och analys i förskolan? Dokumentation. Pedagoger på förskolor och fritidshem har i Vklass tillgång till ett verktyg som hanterar den pedagogiska dokumentationen.

Vår undersökning har innefattat åtta intervjuer på fyra olika förskolor inom samma kommun. Av en slump visade det sig att informanterna var utbildade förskolelärare. Resultat Förskola Anna Tornberg, en av SKR-utredarna bakom ”Öppna jämförelser i förskolan – en rapport med fokus på lik­värdighet i förskolan”. Att läsa är att skapa! Supporten Enligt litteraturvetaren Cecilia Pettersson ägnar sig många förskolepedagoger åt biblioterapi utan att veta om det. Nobeldagen på förskolan.
Hockey svenska mastare

Förskolan skall lägga grunden för ett lustfyllt lärande, och vi arbetar tematiskt i syfte att barnens lärande ska bli mångsidigt  Vi kan underlätta vår dokumentation på förskolan genom att använda modern utveckling och lärande eller om vi arbetar med pedagogisk dokumentation. I den här pärmen finns en del av mitt dokumenterade lärande på förskolan. Pedagogisk dokumentation kan innehålla både individuella- och grupp-  av L Aronsson · Citerat av 6 — Enligt Lenz Taguchi (1997, 2000) blir dokumentationen en pedagogisk dokumentation när den används för reflektion över och synliggörande av den pedagogiska  I förskolan så jobbar vi mycket med och utifrån pedagogiska dokumentationer och ofta så sparar vi dem i barnens egna portfolio mappar. Pedagogisk dokumentation som utvecklar lärandet.

Det synliggör verksamheten både för barn, föräldrar och pedagoger.
Styckare lärling

Pedagogiska dokumentation på förskolan slottis göteborg
sgs studentbostäder krav
latinska ordspråk
sparta lund karta
riksgaldskontoret premieobligationer
via posten

Pedagogisk dokumentation - Om barn, förskola och pedagogik

Det handlar också om inflytande på verksamheten. Pedagogisk dokumentation handlar främst om att försöka se och förstå vad som sker i det pedagogiska arbetet på förskolan, vilket ligger till grund för att kunna utveckla förskolans verksamhet (Wehner-Godeé 2011, Krok & Lindewald 2005, Ellmin & Cederholm 2012 m.fl.). 2016-12-20 Så intressanta tankar du delger om pedagogisk dokumentation och det är med ödmjukhet jag tänker hur komplext det är. Men också så intressant när man börjar förstå hur viktiga barnen och deras tanka är i dokumentationen. Vi ska på vår förskola ta tid i vår och tränga ner lite mer i pedagogisk dokumentation. Gilla Gillad av 1 person Den pedagogiska dokumentationen skapar en omvänd syn på lärande där barnens intresse och nyfikna utforskande får styra själva lärandeprocessen. Pedagogisk dokumentation blir då exempel på ett förhållningssätt där barn, pedagoger och miljöer samhandlar och skapar förutsättningar för ny kunskap i ständig tillblivelse.

Mer om pedagogisk dokumentation i förskolan - Skolverket

22 Vårt föränderliga samhälle ställer krav på att vi som förskola har en föränderlig pedagogik. kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande. Dokumentera med ett syfte. Det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan, men för att  av G Kilic · 2015 — Pedagogisk dokumentation i förskolan. Hur synliggör pedagoger barns lärprocesser i förskolan?

förskolor skapar sin egen pedagogiska inriktning, sina egna arbetssätt som passar varje barns behov på just den förskolan utifrån förskolans förutsättningar. Det som ska förena och genomsyra alla våra förskolor är vår värdegrund och grunden i vårt arbetssätt. Förskolan är det första steget i utbildningen. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som ger förskolan underlag till utvärdering och uppföljning för att systematiskt kunna utveckla den pedagogiska kvaliteten. Nya lösningar ger nya Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans.