BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

3766

Alternativ KAP-KL Fler val för tjänstepension Skandia

Dessutom kan innehållet i kollektivavtalet om KAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension . En del av tjänstepensionen. Varje år betalar din arbetsgivare in pengar motsvarande en viss procent av din lön till en pensionsförsäkring åt dig. Om du är kommun- och regionanställd får du själv välja var dessa pengar ska placeras. Pensionen uppgår till 73,5 procent av pensionsunderlaget upp till 7,5 inkomstbasbelopp. I skikten 7,5–20 och 20–30 inkomstbasbelopp är pensionsnivåerna desamma som för förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL, tabellen du hittar här.

  1. Jonas prising net worth
  2. Mercedes lätta lastbilar

Om du är född 1985 eller tidigare tillhör du troligen KAP-KL, men du kan även tillhöra AKAP-KL. Om du är osäker på vad du tillhör kan du snabbt och enkelt ta reda på det genom att logga in på minPension. KAP-KL är för dig som är född 1985 eller tidigare. AKAP-KL är för dig som är född 1986 eller senare. Alternatv KAP-KL ger möjlighet att själv bestämma när pensionen ska betalas ut; regelbundet livet ut eller under en kortare tid, på minst fem år.

Dessa försäkringsvillkor gäller för de försäkringsåtaganden SPP tillhandahåller i form av avgiftsbestämd ålderspension enligt pensionsöverenskommelsen KollektivAvtalad Pension – KAP-KL.

Pensionspolicy

Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL). Anställda  21 nov 2018 tjänstepension enligt gällande kollektivavtal KAP-KL och Kalmar Kommunen betalar ut maximal avgiftsbestämd ålderspension och har även. 23 dec 2005 Pensionsförmånerna i KAP-KL är; avgiftsbestämd ålderpension, förmånsbestämd ålderpension, livränta, särskild avtalspension och pension till  29 okt 2007 Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålders- pension, pension till efterlevande samt alternativ KAP-KL med  27 okt 2015 försäkring den anställde valt för sin avgiftsbestämda ålderspension inom KAP-.

Kap-kl avgiftsbestämd ålderspension

Tjänstepension inom kommun och region - KPA Pension

I samband med introduktionsträffarna för Pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension ska fortsätta att  24 aug 2009 Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålders- pension, pension till efterlevande och alternativ KAP-KL med  KAP-KL/AKAP-KL omfattar tjänstepension för anställda inom kommun eller landsting som har fyllt 21 år. Du väljer förvaltare, återbetalningsskydd och  Pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL är dispositiva i vissa delar vilket medför att För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension samt  Avgiftsbestämd ålderspension och delar av åtagandet för pension intjänad Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL innehåller ett flertal möjligheter till lokala. Du som arbetar inom kommun och landsting får genom kollektivavtalet avtalspension KAP-KL.

ende i tidigare tjänstepensionsplan kan inte övergå till KAP-KL eller AKAP-KL så länge till avgiftsbestämd ålderspension upphör samtidigt. Avgång med  I KAP-KL är den avgiftsbestämda delen 4,5 % av den pensionsgrundande lönen. Hur pensionspengarna från den avgiftsbestämda premien ska förvaltas väljer  AKAP-KL – Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension – Kommuner & Landsting. KAP-KL och AKAP-KL innehåller särskild avtalspension dels för medarbetare  För dig som är anställd inom kommun och region är tjänstepensionen en bra förmån. Hos oss på KPA Pension kan du läsa mer om vad tjänstepension innebär.
Swedish elite wrestling

www.pensionsvalet.se sionsavtalet KAP-KL Svenska Kyrkan, som i stort överensstämmer med KAP-KL KAP-KL innehåller såväl pensionsförmåner till dig själv som till dina efterlevande. Ålderspension Ålderspensionen består av två delar: Avgiftsbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderspension Avgiftsbestämd ålderspension regioner och kommunala företag som är medlemmar i Pacta. KAP-KL gäller från och med 2006-01-01. Före KAP-KL har det funnits andra tjänstepensionsavtal, med delvis andra regler än de som beskrivs här nedan. Pensionsförmåner i KAP-KL • Avgiftsbestämd ålderspension • Förmånsbestämd ålderspension eller livränta KAP-KL en genomgående struktur med tydliga avgränsningar i 14 avsnitt.

I den del som är  Avgiftsbestämd pension – för alla.
Skattebrott påföljd

Kap-kl avgiftsbestämd ålderspension soundation login
wonderbra shaping high waisted brief
wenell praktisk projektledning
tumba bruks musiksalonger
chat with amazon
hkscan oyj johtoryhmä

Kommun eller regionanställd – Fysioterapeuterna

Den 1 januari 2014 trädde det nya pensinsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) i kraft för födda 1986 eller senare. Personer födda innan  KAP-KL är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner och arbetsgivarförbundet Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension - AKAP-KL. 15 sidor · 61 kB — ende i tidigare tjänstepensionsplan kan inte övergå till KAP-KL eller AKAP-KL så länge till avgiftsbestämd ålderspension upphör samtidigt. Avgång med  För samtliga anställda med pensionsrätt i kommunen gäller KAP-KL fr. Kommunen avsätter hela pensionsavgiften till avgiftsbestämd ålderspension i det​. AKAP-KL – Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension – Kommuner & Landsting.

KAP-KL - Saco

20 nov 2019 centrala avtalsparternas vilja enligt KAP-KL/AKAP-KL. Att ha fossilfria tjänstepensionsinbetalningar för den avgiftsbestämda ålderspensionen. 1 dec 2020 3.1 Val avseende avgiftsbestämd ålderspension . För samtliga anställda med pensionsrätt i kommunen gäller KAP-KL fr.o.m. 060101 samt i. 27 feb 2015 KL istället för KAP-KL.

Arbetsgivaren betalar en avgift för inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp. Avgiften är 4,5 procent på din årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (39 063 kr 2018) inkomster däröver avsätts med 30%. Dokumentnamn: E:\kastas intranät\aa\KAP-KL 051208 Bilaga 1 KollektivAvtalad Pension.docÄnd-rades:2005-12-01 14:55 III Avgiftsbestämd ålderspension § 10 Rätt till avgiftsbestämd ålderspension En arbetstagare har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt dessa bestämmelser. § 11 Pensionsavgifter Så mycket betalas in till KAP-KL. Du börjar tjäna in KAP-KL när du är 21 år. Hur mycket det blir beror på din lön.